นายเรือ ๘๔ navy84 คณะกรรมการรุ่น2550-ปัจจุบัน
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


คณะกรรมการรุ่น2550-2556

                  คณะกรรมการรุ่น นายเรือ ๘๔ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒

นาวาเอก สมศักดิ์ จันทร์เขียนว          ประธานคณะกรรมการ  

   น.อ.ธาดาวุธ   ทัดพิทักษ์กุล             รองประธานรุ่นฯ รับผิดชอบประสานเพื่อนพื้นที่ กทม.

  น.อ.สรวุท       ชวนะ                            รองประธานรุ่นฯ รับผิดชอบประสานเพื่อนพื้นที่ สัตหีบ

   น.อ.ยุทธนา   สระดี                            รองประธานรุ่นฯ รับผิดชอบประสานเพื่อนพื้นที่ภาคใต้

   ร.อ.วีระชัย     โกศาแสง                      รองประธานรุ่นฯ รับผิดชอบประสานเพื่อนที่ลาออกแล้ว

คณะกรรมการอำนวยการในส่วนต่างๆ

                 น.อ.ไพศาล    วงศ์เมฆ                                  เลขานุการรุ่นฯ

                 น.อ.อรุณ       สนจีน                                       เหรัญญิกรุ่นฯ

ประธานคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ๔  ด้าน 

 น.อ.ธีรเกียรติ   ทองอร่าม       ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม  และการจัดหารายได้

 น.อ.สุรนันท์    ฤทธิ์ขำ             ประธานอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและสวัสดิการ

 น.อ.อุดม         ศรีถวัลย์          ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน

 น.อ.อนันต์     สงวนสมบัติ       ประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

นาวาเอก.สมศักดิ์ จันทร์เขียว


       ประวัติ                       -  เกิด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
         การศึกษา                  - มัธยมต้น มหาวชิราวุธ สงขลา รุ่น 88
                                         - มัธยมปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รุ่น 103
                                         - ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น 51
                                          - เตรียมทหาร 27
                                          - นายเรือ 84
                                          - เสธ.ทร. 62

ตำแหน่งในอดีต                 -นายทหารไฟฟ้าอาวุธ ร.ล.ชลบุรี
                                         -ต้นกล ร.ล.พระทอง
                                         -ต้นกล ร.ล.ชลบุรี
                                         -รองต้นกล ร.ล.สายบุรี
                                         -ต้นกล ร.ล.คีรีรัฐ
                                         -ต้นกล ร.ล.สุโขทัย
                                         -ต้นกล ร.ล.เจ้าพระยา
                                         -หัวหน้าแผนกแผนและโครงการ กบ.อรม.อร.
                                         -หัวหน้าแผนกสำรวจและตรวจสอบ กผงร.กผช.อร.
 
ตำแหน่งปัจจุบัน                 - หัวหน้าแผนกโรงงานไฟฟ้า กงน.อธบ.อร.
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.